carte verde declaratie

Declarație pe propria răspundere – Carte Verde

Prin prezenta, am luat la cunoştinţă că, în temeiul legislaţiei în vigoare (Legea nr. 414-XVI din 22.12.2006) şi potrivit pct. 8.3.3 din Anexa nr. 3 și pct. 8.2.2 din Anexa nr. 4 la Hotărârea CNPF nr. 20/5 din 16.05.2008 se interzice anularea/rezilierea contractului de asigurare de răspundere civilă auto externă eliberat pe termenul de 15 zile sau 1 lună odată cu intrarea în vigoare a termenului de valabilitate a acestuia, în special în prima zi de valabilitate, fără prezentarea documentelor oficiale confirmative (interdicția depășirii frontierei de stat, defectarea autovehiculului, anularea călătoriei din diferite motive justificate (boală, deces a membrului familiei)).

  • Am fost informat şi accept condiţiile de asigurare că în caz de solicitare a rezilierii contractului RCAE (Carte Verde) nu voi avea dreptul de a rezilia contractul şi de a mi se returna prima de asigurare achitată, cât şi nu voi înainta careva pretenţii faţă de asigurător referitor la acest contract.