carte verde declaratie

Termeni şi condiţii generale de utilizare a site-ului www.rca.md

Bine ai venit pe website-ul www.rca.md

Termeni şi condiţii generale de utilizare a site-ului www.rca.md

Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului www.rca.md. Continuarea utilizării acestui website reprezintă acordul Dvs asupra Regulamentului dat.

Document actualizat la data de 01 ianuarie 2016.

CUPRINS:

1. Informaţii generale

2. Prestatotul de servicii

3. Limitări de responsabilitate

4. Politica de confidențialitate și securitate a datelor

5. Cum comand?

6. Cum plătesc?

7. Livrarea poliței

8. Colectarea datelor cu caracter personal

9. Drepturi de proprietate intelectuală

10. Rezilierea serviciilor

1. Informaţii generale

Prezentul document intitulat “Termeni şi Condiții” constituie acordul legal dintre dumneavoastră în calitate de Client, Utilizator și / sau Vizitator şi “ONLINE Broker de Asigurare” S.R.L. (denumit în continuare “ONLINE Broker”), vizând utilizarea Site-ului, comanda de produse / servicii, accesarea şi folosirea facilităţilor Site-ului etc. Pentru utilizarea conformă a Site-ului, vă recomandăm să citiţi în prealabil aceşti Termeni şi Condiţii. Accesarea si vizitarea Site-ului, înregistrarea unui cont de utilizator/client, dar şi plasarea unei Comenzi înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiţionată a acestor Termeni şi Condiţii.

rca.md este proprietatea Brokerului de Asigurare ONLINE Broker, prin intermediul căruia se prestează on-line, servicii şi informaţii cu privire şi din sectorul asigurărilor din Republica Moldova (în continuare RM).

Pentru a putea accesa în mod facil serviciile pe care vi le punem la dispoziție, trebuie să acceptați în mod neechivoc și în totalitate Termenii și Condițiile de față. Dacă nu sunteţi de acord să respectaţi aceşti Termeni şi Condiţii, fie chiar şi parţial, vă rugăm să nu utilizaţi Site-ul. De asemenea, dacă, în orice moment, aceşti Termeni şi Condiţii nu mai sunt acceptaţi de către dumneavoastră, vă rugăm să sistaţi imediat accesarea şi utilizarea Site-ului.

Cu ajutorul siteului www.rca.md ONLINE Broker prestează servicii de intermediere în asigurări constînd în încheierea contractelor/poliţelor de asigurare în numele şi în favoarea asigurătorilor cu care deţine un contract de mandat.

www.rca.md este creat cu scopul vînzării produselor de asigurare oferite de către Societăţile de asigurări pe teritoriul RM şi posibilitatea achiziţionării acestor contracte este oferită persoanelor majore care pot răspunde juridic, conform Legii şi a Condiţiilor de asigurare pentru fiecare produs în parte.

Calculul primei de asigurare şi comanda contractului de asigurare pot fi efectuate de orice vizitator al website-ului care a acceptat acest regulment intern al brokerului.

Termenii şi condiţiile pot fi modificate oricând, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Modificările şi informaţiile privind valabilitatea acestora vor fi postate pe acest site, în vederea informării celor interesați / vizați. Utilizatorii, Vizitatorii și Clienții trebuie să se raporteze la regulile, drepturi, obligaţiile, procedurile etc. prevăzute de Termeni şi Condiţii în formatul valabil la data interacționării cu Site-ul, fără a exista o obligaţie a LegalOnline de a-i informa individual despre actualizări şi / sau modificări.

Conţinutul paginilor prezentului website nu poate fi copiat, reprodus, transferat, încărcat, publicat sau distribuit în orice mod fără a obţine în prealabil acordul scris al ONLINE Broker.

REGULI PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI

Reguli. Prin accesarea, vizitarea, plasarea unei comenzi sau desfășurarea oricărei alte activități pe site-ul nostru, promiteți să respectați următoarele reguli:

 • Veți folosi acest site exclusiv pentru efectuarea comenzilor legitime sau pentru informare;
 • Nu veți efectua nicio comandă falsă sau frauduloasă, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a anula comanda și informa autoritățile competente sau a ne adresa justiției pentru recuperarea oricăror prejudicii cauzate;
 • Veți furniza informații reale, exacte, complete și actualizate;
 • Veți respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe acest site.
 • Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului nostru, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a ne adresa justiției pentru recuperarea oricăror prejudicii cauzate.

Consecințe. Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus, de a anula comenzile, de a sesiza autoritățile competente pentru tragerea la răspundere administrativă/penală a oricăror fapte antisociale și de a ne adresa justiției pentru recuperarea în integralitate a oricăror prejudiciilor cauzate, prezente sau viitoare, inclusive beneficiile nerealizate și cheltuielile de judecată (inclusiv onorariile avocaților).

Atenție! Îți aducem la cunoștință faptul că în urma plasării oricărei comenzi ale produselor de asigurare pe site-ul nostru vei primi o notificare la adresa electronică cu datele de logare ale contului tău personal. Acest lucru este necesar pentru ca noi să putem identifica persoana care a plasat comanda online, deoarece suntem operator de date cu caracter personal și răspundem pentru orice informație pe care o primim prin intermediul platformei noastre.

2. Prestatorul de servicii

ONLINE Broker este societatea cu răspundere limitată, cu capital integral privat, cu sediul în Strada Alexandru Bernardazzi 33, Chişinău 2001, Moldova, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la data de 21.10.2010 sub seria și numărul: MD0101327 și Codul de Identificare Fiscală: 1010600035853, având capital social subscris şi varsat: 25.000 lei,  autorizată de Comisia Națională a Pieței Financiare  sub seria și numărul: CNPF 000838 eliberată la data de 17.12.2010, înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub numărul de identificare 0000237-001 din data de 05.02.2015.

3. Limitări de responsabilitate

 1. ONLINE Broker este scutit de orice răspundere în cazul unor eventuale erori sau inexactităţi din conţinutul informaţiei publicate datorită unor cauze ce nu îi pot fi impuse. Atunci cînd informaţiile publicate pe website duc la terţe surse, ONLINE Broker nu este responsabil de conţinutul, caracterul complet, veridicitatea si actualitatea acestora.
 2. ONLINE Broker nu este responsabil pentru daunele ce provin din eventualele întreruperi, suspendări, întîrzieri sau anomalii întîlnite la distribuirea serviciului website-ului dependente de furnizarea de energie electrica sau de serviciul telefonic, sau de proasta funcţionare a reţelei de internet sau din orice altă cauză ce nu depinde de ONLINE Broker.
 3. ONLINE Broker avînd sediul în RM, acesta nu emite nici o declaraţie pentru faptul că informaţiile sau orice document prezente pe website sunt adecvate sau disponibile pentru a fi folosite în afara RM sau de cetăţenii străini rezidenţi ai RM. Dacă decideţi să utilizați website-ul din alte ţări sau ca cetăţeni străini, faceţi acest lucru din propria iniţiativă şi pe propriul risc. Oricine accesează website-ul trebuie să respecte legile naţionale pe proprie răspundere, unde şi în măsura în care acestea sunt aplicabile.
 4. ONLINE Broker nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligaţiilor prevăzute în acest Regulament, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său.
 5. ONLINE Broker nu este responsabil în momentele în care livrarea serviciului nu este efectuată în terminii prestabiliţi din motive aflate în afara controlului său, incluzînd dar nelimitîndu-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, acţiunea sau inacţiunea oricăror autorităţi statale .
 6. ONLINE Broker, în cazul plăţii cu cardul(online), realizează livrarea produsului doar dupa confirmarea plăţii date şi nu duce răspundere pentru producerea anumitor întîrzieri sau erori care nu îi pot fi impuse.
 7. Reclamaţiile privind funcţionarea prezentei pagini de internet sau acurateţea datelor cuprinse în ea pot fi trimise pe adresa de e-mail a ONLINE Broker sau în scris la adresa juridică a ONLINE Broker.
 8. Comenzile primite după orele 19:00 (aprilie-septembrie) și 18:00 (octombrie-martie) urmează a fi procesate și livrate a doua zi începînd cu orele 9:00.

4. Politica de confidenţialitate şi securitate a datelor

ONLINE Broker în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.rca.md respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate atunci când utilizezi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal.

Vizitarea şi utilizarea acestui site se supune termenilor şi condiţiilor de utilizare şi politicii de confidenţialitate și implică acceptul tău cu privire la acestea. 

ONLINE Broker îşi rezervă dreptul de a schimba şi de a actualiza în orice moment conţinutul website-ului www.rca.md, precum şi politica de confidenţialitate şi termenii şi condiţiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă.

 1. ONLINE Broker consideră confidenţialitatea datelor Dumneavoastră o chestiune de maximă importanţă, de aceea securitatea datelor personale precum şi integritatea acestora sunt tratate prioritar în activitatea desfăşurată prin www.rca.md
 2. ONLINE Broker a facut toate demersurile şi depune toate eforturile pentru a proteja pagina de internet şi informaţiile transmise prin utilizarea de diverse scripturi de protecţie şi a variate protocoale de acces parolat pe serverul bazei de date.
 3. Toate datele personale furnizate de utilizator operatorului prin intermediul website-ului sunt necesare şi sunt colectate pentru identificarea celei mai avantajoase oferte pentru client/utilizator şi sunt prelucrate şi utilizate pentru încheierea ulterioară a contractului de asigurare (poliţa de asigurare) al cărei valabilitate este strîns condiţionată de autenticitatea lor.
 4. Operatorul (ONLINE Broker) garantează confidenţialitatea tuturor datelor furnizate de către utilizator/client. Acesta din urmă are obligaţia de a furniza datele cerute complet, corect şi adevărat pentru încheierea unui contract de asigurare perfect valabil. Furnizarea greşită a acestora atrage dupa sine penalizări în conformitate cu Legea, iar furnizorul lor se face responsabil de suportarea acestora.
 5. Utilizatorul furnizor al datelor personale are dreptul de acces, de intervenţie şi opozitie asupra datelor furnizate conform Legii.
 6. Utilizatorul poate renunţa în orice moment la utilizarea website-ului sau poate cere incetarea imediata a prelucrariii datelor furnizate, situaţie în care va depune la sediul operatorului, pe baza buletinului, o cerere scrisă, semnată şi datată în care va preciza acest lucru, menţionînd şi motivele.

5. Cum comand?

Asigurările comercializate prin intermediul www.rca.md sunt disponibile cetățenilor Republicii Moldova, atît rezidenților cît și nerezindeților, cetățenilor străini (a unor alte state).

Pentru a comanda o asigurare trebuie să introduci cîteva informații și date cu caracter personal, precum:  

 • nume/prenume asigurat si persoane admise;
 • cod personal persoana asigurata/persoane admise;
 • datele din documentul de inmatriculare al vehiculului;
 • telefon;
 • adresa electronică.

În cazul în care plata este efectuată de persoana juridică, atunci o să fie livrate și înformațiile despre întreprindere (rechizite bancare).

Odată ce aţi plasat toate informaţiile cerute de www.rca.md puteţi finaliza comanda, şi în urma acestui pas veţi fi contactat de un collaborator al ONLINE Broker pentru stabilirea detaliilor de livrare.

6. Cum plătesc?

Site-ul www.rca.md îți oferă trei metode de plată:

 1. Plata online prin card bancar;
 2. Plata offline prin transfer bancar;
 3. Plata cu cardul la livrare (pos-terminal);
 4. Plata în numerar la livrare (cash).

*PLATA ONLINE CU CARD BANCAR

www.rca.md foloseşte serviciile de tranzacţionare online oferite de BC “VictoriaBank” SA. Toate tranzacţiile online sunt efectuate în mediu securizat SSL.

 • Procesarea datelor se face în mod exclusiv pe serverele BC “VictoriaBank” SA. RCA.md nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul tău.
 • Indiferent de valuta pe care o ai un cont, tranzacţiile se fac în lei la cursul băncii tale.
 • Poţi plăti cu orice tip de card emis sub sigla VISA sau MASTERCARD.
 • Pentru a evita orice problemă la plata cu cardul bancar, te sfătuim să verifici dacă ai cardul activat pentru tranzacţiile pe internet. De regulă trebuie să suni la numărul de telefon de pe spatele cardului şi să urmezi instrucţiunile băncii emitente. Poţi verifica dacă tipul cardului tău este acceptat la plăţile pe internet folosind serviciile de tranzacţionare online oferite de BC “VictoriaBank” SA.

*PLATA OFFLINE PRIN TRANSFER BANCAR

Plata offline prin transfer bancar este disponibilă pentru poliţele a căror perioadă de asigurare începe peste cel puţin 2 zile de la data solicitării.

Vei primi pe e-mail o înştiinţare de plată cu toate informaţiile necesare efectuării plăţii.

Dacă alegi varianta de plată cu transfer bancar trebuie să ştii că vei primi asigurarea imediat ce avem confirmarea plăţii de la bancă.

*PLATA ÎN NUMERAR LA LIVRARE (CASH)   –   *PLATA CU CARDUL LA LIVRARE (POS-TERMINA)

Plata în numerar sau plata cu cardul la luvrare poate fi solicitată atunci cînd aveți posibilitatea să achitați polița de asigurare comandată curierului nostru în decurs de 1-1,5 ore din momentul stabilirii adresei exacte. In cazul in care solicitati plata cu cardul la livrare atunci curierul nostru se apropie la adresa indicata de Dvs cu pos-terminalul nostru mobil, si pe loc la livrare se achita polita prin terminal bancar. In ambele cazuri achitarea poate fi efectuată și la sediul companiei, pe adresa Strada Alexandru Bernardazzi 33, Chişinău 2001, Moldova.

7. Livrarea poliţei

După efectuarea plăţii (prin orice modalitate selectată) vei primi pe adresa de e-mail indicată poliţele electronice, după care acestea vor fi livrate fizic.

8. Colectarea datelor cu caracter personal

ONLINE Broker colectează date cu caracter personal numai cu acordul tău prin furnizarea acestora în mod voluntar. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către ONLINE Broker şi vor fi comunicate numai partenerilor contractuali ai acestuia.

Prin intermediul site-ului www.rca.md sunt colectate următoarele date cu caracter personal:

 • Numele şi prenumele asiguratului – informaţie necesară emiterii poliţei de asigurare;
 • Data naşterii asiguratului – informaţie necesară emiterii poliţei de asigurare;
 • Seria şi numărul actului de identitate sau al paşaportului asiguratului – informaţie necesară emiterii poliţei de asigurare şi procesării plăţii online de către BC ”Victoriabank” SA;
 • Cod personal – informaţie necesară emiterii poliţei de asigurare;
 • Domiciliul (adresa) asiguratului – informaţie necesară emiterii poliţei de asigurare;
 • Adresa de email – informaţie necesară livrării poliţei de asigurare;
 • Numărul de telefon – informaţie necesară strict pentru rezolvarea eventualelor probleme apărute în procesul de emitere şi plată a poliţei de asigurare;
 • Adresa IP de la care site-ul este vizitat – informaţie folosită pentru emiterea poliţei de asigurare;


ONLINE Broker foloseşte pe site-ul www.rca.md sisteme de analiză a traficului precum Google Analytics ce colectează informaţii despre paginile accesate în interiorul site-ului inclusiv următoarele informaţii cu caracter tehnic: adresa IP de la care site-ul este vizitat, sitemul de operare folosit, tipul browser-ului, tipul de dispozitiv utilizat pentru vizitarea site-ului. De asemenea www.rca.md  foloseşte module cookies pentru stocarea temporară a unor informaţii anonimizate fără legatură cu datele cu caracter personal în vederea îmbunătăţirea funcţionlităţii sistemului de comercializare online a asigurărilor.

ONLINE Broker nu solicită, nu colectează şi nu stochează date cu privire la tranzacţiile online (numărul cardului, data de expirare a cardului, numele persoanei înscris pe card, codul de securitate CVV/CVV2 sau alte informaţii legate de plata online). Toate tranzacţiile online sunt procesate de către BC ”Victoriabank” SA în mediu securizat. 

Datele cu caracter personal colectate sunt folosite în următoarele scopuri:

 • pentru a vă livra produsele de asigurare comandate de pe website-ul www.rca.md ;
 • pentru a comunica cu dumneavoastră în privinţa produselor de asigurări cumpărate;
 • pentru a vă asigura accesul la secţiuni cu acces limitat ale site-ului;
 • pentru a publica lista câştigătorilor promoţiilor iniţiate de ONLINE Broker;
 • pentru analize statistice şi de marketing.

Tuturor persoanelor care achiziţionează produse de asigurare de pe www.rca.md le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea № 133 din data de 08.07.2011, publicată la data de 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175,  art Nr : 492 cu data intrării in vigoare : 14.04.2012 privind protecţia  datelor cu caracter personal.

Astfel ai dreptul de acces la datele cu caracter personal furnizate, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, aşa cum acestea sunt reglementate de dispoziţiile din Legea № 133, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Îţi poţi exercita drepturile prevăzute de legea menționată mai sus, depunînd la ONLINE Broker, cu sediul în R.M., pe Strada Alexandru Bernardazzi 33, Chişinău 2001, Moldova, o cerere în formă scrisă, datată şi semnată.

Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al RM, fiind înregistrat cu sub numărul de identificare 0000237-001 din data de 05.02.2015, înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

ONLINE Broker nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terţi.

9. Drepturi de proprietate intelectuală

Toate mărcile, logo-urile, textele, imaginile şi aplicaţiile software utilizate pe site-ul www.rca.md sunt proprietatea ONLINE Broker şi sunt protejate de legile privind drepturile de proprietate intelectuală. Google Analytics este marcă înregistrată de Google Inc. Este interzisă reproducerea parţială sau totală a conţinutului, designului său a componentelor sale fără acordul scris al ONLINE Broker.

Pentru raportarea problemelor legate de drepturile de proprietate intelectuală, folosiţi adresa electronică pe care o găsiți în secțiunea ”contacte” de pe www.rca.md.

10. Rezilierea serviciilor

Acest document a fost elaborat de către ONLINE Broker şi este destinat să furnizeze doar informaţii generale, fără a lua în consideraţie obiectivele personale, financiare sau alte nevoi ale utilizatorilor. Utilizatorul/clientul înainte de a acţiona pe acest website trebuie obligatoriu să facă cunoştinţă cu prezentul Regulament.

Toate serviciile prestate prin intermediul prezentului site sunt supuse Termenilor şi Condiţiilor operatorului (ONLINE Broker).

O cerere de reziliere a oricărui serviciu procurat prin intermediul www.rca.md este urmată de inştiinţare telefonică imediată la sediul furnizorului (dacă serviciul încă nu a fost recepţionat de către Dvs) sau direct în oficiul central al Societăţii căreia îi aparţine produsul dat.

Pentru orice informaţie suplimentară Vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon 078 544111, 060 544111, 022 544111 sau email [email protected].

Utilizarea site-ului www.rca.md presupune citirea şi acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului şi a politicii de confidențialitate.

Prin plata poliţei de asigurare emisă prin intermediul site-ului www.rca.md, Asiguratul/Contractantul declară că a luat cunoştinţă cu informaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind încheierea contractelor de asigurare, precum şi de conţinutul condiţiilor de asigurare prezentate înainte de emiterea poliţei de asigurare.

www.rca.md  este cel mai simplu şi rapid mod de a-ţi cumpara asigurarea!

Vă mulțumim pentru că ați ales serviciile noastre!