Completează formularul de mai jos pentru a obține cel mai bun preț pentru asigurarea bunurilor

Nu ai timp pentru a crea comanda online?

Lasă un număr de telefon și te vom contacta în 15 minute.  Întrebări frecvente despre asigurarea bunurilor
  Ce înseamnă asigurarea locuinței?

  Asigurarea locuinței este o asigurare benevolă a casei de locuit, apartamentului, oficiului, spațiului comercial sau oricărui alt tip de bun imobil aflat în posesiunea unei  persoane fizice sau juridice, împotriva deteriorării sau distrugerii acestuia.

  Care este obiectul asigurării de locuințe?

  Obiect al asigurării de locuințe este orice bun imobil aflat în proprietate sau închiriat.

  Care este scopul asigurării de bunuri imobile?

  Scopul asigurării de bunuri imobile este protejarea proprietății private de orice distrugere sau deteriorare produsă din cauza unor persoane terțe, calamități naturale sau alte situații prevăzute de lege și menționate în contractul de asigurare încheiat între asigurat și compania de asigurare.

  Asigurarea locuinței este obligatorie?

  Asigurarea bunurilor imobile este un tip benevol de asigurare, dar există unele cazuri în care aceasta poate fi obligatorie. În cazul in care un bun imobil este gajat la banca sau la o instituție financiară pentru a primi finanțare de orice fel, această instituție financiară obligă solicitantul să asigure acest imobil pentru a primi o garanție în caz de incopetență de plată din partea solicitantului finanțării.

  Cine poate fi asigurat în cazul asigurării de locuință?

  Asigurat poate fi orice persoană fizică sau juridică, proprietar al bunului imobil, sau al bunurilor asigurate. Asiguratul poate avea statut de Contractant sau Beneficiar al asigurării, dar există și cazuri în care Beneficiarul poate fi o altă persoană (spre exemplu o rudă de gradul I, II sau III a asiguratului, banca în cazul asigurării unui bun gajat, sau oricare altă persoane pe care Asiguratul o va menționa în contractul de asigurare).

  Noțiunea de asigurat cuprinde și acele persoane care locuiesc împreună cu asiguratul (soț/soție), și/sau persoanele pentru care Asiguratul duce răspundere potrivit legii (copii).

  Ce înseamnă Beneficiar al asigurării?

  Beneficiar al asigurării de imobil este persoana desemnatîă de Asigurat/Contractant , orice persoană fizică sau juridică menționată în contractul de asigurare ca fiind îndreptățită de a primi plata pentru despăgubirea de asigurare în cazul producerii riscului asigurat.

  În cazul decesului Asiguratului, dacă în contract nu este menționată o altă persoană ca Beneficiar al asigurării, atunci Beneficiar devin succesorii săi legali sau testamentari, cu respectarea Legii în vigoare.

  Cine este contractantul asigurării de locuințe?

  Contractant al asigurării poate fi persoana fizică sau juridică care încheie contractul de asigurare pentru un bun imobil propriu sau al unei alte persoane (Asigurat), și care se obligă să achite prima de asigurare față de Asigurător.

  Ce este un contract de asigurare de bunuri?

  Contractul de asigurare a bunurilor imobile este totalitatea acelor acte care atestă contractarea asigurării, și prin care Contractantul/Asiguratul  se obligă să achite prima de asigurare Asigurătorului, iar acesta din urmă se obligă ca în urma producerii riscului asigurat să achite despăgubirea, dupa caz Asiguratului, Beneficiarului  asigurării sau persoanei terțe păgubite.

  Ce acte trebuie să primesc  la contractarea unei polițe de asigurare de imobil?

  La încheierea unui contract de asigurare de imobil după caz trebuie să primiți:

  1. Contractul de asigurare
  2. Polița de asigurare
  3. Declarația de asigurare (cererea)
  4. Condițiile de asigurare
  5. Orice alte condiții specifice și orice alt act sau acord adițional (dacă este cazul) semnat de către Părți.
  Ce este polița de asigurare de imobil?

  Polița de asigurare este documentul care atestă încheierea contractului de asigurare a locuinței, și care conține elementele specifice, spre exemplu : datele de identitate ale părților contractante (beneficiarului), prima de asigurare, suma asigurată, perioada de asigurare, limite de răspundere, limite de plată etc.

  Ce înseamnă prima de asigurare de imobil?

  Prima de asigurare semnifică acea sumă de bani pe care Asiguratul/Contractantul  este obligat să o achite la semnarea/contractarea poliței de asigurare, pentru care Asigurătorul își asumă răspunderea pentru bunul imobil asigurat, și în cazul producerii riscului asigurat achită suma despăgubirii de asigurare.

  Ce înseamnă dauna în cazul asigurării de imobil?

  La producerea riscului asigurat, expertul  asigurătorului examinează deteriorările produse bunului imobil și stabilește suma daunei, care înseamnă acea sumă de bani necesară pentru a repara bunul imobil și pentru a îl aduce în starea lui inițială din momentul contractării poliței de asigurare.

  Dauna poate fi de 2 tipuri, dauna parțială și dauna totală.

  Dauna totală este atunci cînd bunul imobil a fost distrus complet, și suma despăgubirii este egală sau depășește suma asigurată. În acest caz, în urma primirii despăgubirii de către asigurat/beneficiar, contractul devine nul, adică asigurătorul și-a onorat obligațiunile față de asigurat, iar dupa aducerea imobilului în starea lui inițială, asiguratul trebuie să încheie un contract nou de asigurare.

  Dauna parțială semnifică distrugerea, avarierea sau dispariția (în caz de furt) a unor părți ale bunului asigurat, caz în care după primirea despăgubirii de asigurare, asiguratul readuce bunul imobil la starea lui inițială, iar contractul rămîne valabil.

  Ce înseamnă despăgubirea de asigurare?

  Despăgubirea de asigurare înseamnă suma totală datorată asiguratului de către asigurător în urma producerii riscului asigurat, limita maximă a căreia este menționată în contractul/polița de asigurare.

  Ce este limita de asigurare?

  Limita de asigurare sau limita de răspundere este suma de asigurare, sau valoarea reală a bunului imobil. Este acea sumă maximă pe care Asiguratul o poate primi de la Asigurător în cazul producerii riscului asigurat.

  Ce este risc asigurat?

  Riscul asigurat înseamnă evenimentul viitor posibil, dar incert, neprevăzut, pentru al cărui consecințe se încheie contractul de asigurare, iar la producerea căruia Asigurătorul își asumă obligația de a plăti despăgubirea.

  Ce semnifică franșiza?

  Partea din valoarea daunei pe care o suportă Asiguratul pentru fiecare eveniment asigurat, menționată în polița de asigurare, cu prioritate față de obligațiile de plată ale Asigurătorului.

  Contractul de asigurare se încheie cu aplicarea franșizelor menționate în Poliță și care pot fi de două tipuri:

  1. a) franșize deductibile obligatorii – Asigurătorul are drept de a impune aplicarea acestor franșize (de exemplu, franșiza obligatorie );
  2. b) franșize deductibile opționale – Asiguratul/Contractantul și Asigurătorul convin de comun acord asupra nivelului și a aplicării acestor franșize.
  1
  Datele imobilului
  2
  Bunuri mobile
  3
  Datele personale
  4
  Finalizarea comenzii
  Datele imobilului
  Ce fel de proprietate dorești să asiguri?
  m2
  Proprietatea se află în gaj la o instituție financiară?
  Bunuri mobile
  Dorești să asiguri și bunuri mobile?
  Datele personale
  Finalizarea comenzii
  Începutul poliţei de asigurare
  Alege polița preferată
  Asigurarea imobilului
  Asigurarea bunurilor  × 1
  0.00 MDL
  Perioada de asigurare
  12 luni
  Livrare
  Total
  Pasul următor
  Compania de asigurare
  Pasul următor