amenzi rutiere

Amenzi și Contravenții în Domeniul Circulației Rutiere în Anul 2024

Nu ai timp pentru a crea comanda online?

Lasă un număr de telefon și te vom contacta în 15 minute.  Întrebări frecvente despre RCA
  Ce reprezintă asigurarea RCA?

  Asigurarea RCA este asigurarea de răspundere civilă auto a deţinătorilor de autovehicule şi este o asigurare obligatorie pentru toţi posesorii de autovehicule din Republica Moldova.

  Obiect a asigurării obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) îl constituie răspunderea civilă a posesorului de autovehicul pentru orice pagubă sau vătămare coprorală produsă prin accident care au loc pe teritoriul Republicii Moldova.

  Ce riscuri acoperă asigurarea RCA?

  Acest tip de asigurare acoperă orice daune provocate terţelor persoane în urma unor accidente de circulaţie (daune materiale sau vătămări corporale).

  Ce acte trebuie să prezint pentru încheierea contractului de asigurare RCA?
  • certificatul de înmatriculare al autovehiculului (paşaportul tehnic);
  • permisul de conducere;
  • după caz, alte acte ce atestă dreptul de posesiune asupra autovehiculului (procură, contract de locaţiune, contract de leasing, etc.).
  Articolul Încălcarea Suma amenzii (MDL)/Puncte de penalizare
  228.1 Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice în sistemul de frânare sau în mecanismul de direcţie, în dispozitivele de iluminare ori de semnalizare, exploatarea vehiculelor reutilate fără autorizaţia de rigoare 450-600/3 p.p.
  228.2 Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice interzisă prin regulile de circulație rutieră, cu excepţia vehiculelor având defectele menţionate la alin.(1), precum şi amplasarea neautorizată pe vehicule a publicităţii 150-300
  228.3 Exploatarea vehiculelor cu volanul amplasat pe partea dreaptă a axei longitudinale, cu excepția vehiculelor aflate în traficul internațional 450-750/3 p.p.
  228.3(1) Exploatarea vehiculului ale cărui dispozitive de iluminare în față sânt echipate cu lămpi care nu corespund modelului prevăzut prin construcție 1000-1250/ 3 p.p.
  228.4 Admiterea în circulație a vehiculelor a căror stare tehnică nu corespunde normelor tehnice sau ecologice, precum şi a celor care nu sânt înmatriculate ori care nu au fost supuse controlului tehnic de stat, de către persoanele responsabile de exploatarea şi starea tehnică a vehiculelor Persoanei cu funcție de răspundere – 3000-4500 e cu sau fără privarea de dreptul de a deține anumite funcții pe un termen de la 3 luni la un an; Persoanei juridice– 4500-7500 cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an
  228.5 Exploatarea vehiculelor echipate cu dispozitive speciale de semnalizare luminoasă și/sau sonoră fără autorizație 2100 - 3600/5 p.p. sau cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an
  228.6 Deținerea, montarea sau exploatarea dispozitivelor care detectează semnalele mijloacelor de determinare a vitezei de deplasare a vehiculelor sau perturbă funcționarea normală a acestora 600-1200/3 p.p.
  228.7 Exploatarea vehiculelor cu parbrizul sau cu suprafețele de geam ale portierelor din față umbrite ori pe care sânt amplasate diferite obiecte, care diminuează câmpul vizual al conducătorului, contrar prevederilor Regulamentului circulației rutiere 600-1200/3 p.p.
  228.8 Exploatarea vehiculului utilat cu sistem de alimentare cu gaze la care este expirat termenul de testare periodică a rezervoarelor pentru gaze sau numărul acestora nu corespunde normelor tehnice 450-600
  228(1) Fraudarea datelor odometrului la orice tip de vehicul Persoanei fizice - 3000-4500. Persoanei juridice– 4500-7500.
  229.1 Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat a vehiculelor 300-600
  229.2 Conducerea unui vehicul care nu a fost înmatriculat în modul stabilit sau care nu a fost supus reviziei tehnice 450-600
  229.3 Exploatarea unui vehicul fără a deține polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pe suport de hârtie sau în format electronic ori în lipsa datelor accesate din sistemul informațional unic aferent asigurării obligatorii de răspundere civilă auto 1500-3000/3 p.p.
  230.1 Conducerea unui vehicul cu numărul de înmatriculare indescifrabil, nestandardizat sau amplasat cu încălcarea standardului 150-300/2 p.p.
  230.2 Conducerea unui vehicul fără număr de înmatriculare 750-900/4 p.p.
  230.3 Conducerea unui vehicul cu un număr de înmatriculare fals sau neatribuit acestuia de autoritatea competentă 600-900 cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de un an
  230.3(1) Amplasarea ilegală pe vehicul a unui număr de înmatriculare fals sau neatribuit acestuia de autoritatea competentă sau deţinerea unui vehicul cu un astfel de număr 750-1000
  230.4 Nesemnalizarea vehiculului cu semnul distinctiv, conform prevederilor Regulamentului circulației rutiere, nerespectarea exigențelor de folosire a dispozitivelor de iluminat pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă 150-300/2 p.p.
  230.4(1) Neconectarea în faruri a luminii de întâlnire sau a luminii de deplasare pe timp de zi, conform prevederilor Regulamentului circulației rutiere 150-300
  230.5 Nemenținerea în stare curată a dispozitivelor de iluminare, de semnalizare, a numărului de înmatriculare, a seturilor reflectorizante, a sticlelor de la portierele din față și a parbrizului vehiculului 50-100
  231.1 Conducerea vehiculului cu permis de conducere de o categorie necorespunzătoare 900-1500
  231.2 Conducerea vehiculului fără deținerea dreptului de a conduce vehicule (cu excepţia conducerii în cazul instruirii, în prezenţa instructorului) sau conducerea în decursul termenului de aplicare a măsurii de siguranţă privind suspendarea dreptului de a conduce vehicule 1500-3000
  231.4 Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu deține dreptul de a conduce vehicule (cu excepţia instruirii, în prezenţa instructorului), care este privată de dreptul de a conduce vehicule, căreia îi este suspendată exercitarea dreptului special de a conduce vehicule sau care deține dreptul de a conduce vehicule pentru o categorie necorespunzătoare 3000-4500
  231.6 Conducerea vehiculului de către o persoană al cărei drept de a conduce vehicule este anulat, care este privată de dreptul de a conduce vehicule sau căreia îi este suspendată exercitarea dreptului special de a conduce vehicule 12000-15000/ sau cu muncă neremunerată în folosul comunității pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravențional pe un termen de 15 zile
  231.1(1) Conducerea vehiculului cu număr de înmatriculare eliberat în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului sau municipiul Bender ori cu număr de înmatriculare neutru de către o persoană care are domiciliul în altă localitate decât localitățile din stânga Nistrului, municipiul Bender ori localitățile Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni 3000-4500/ 5 p.p pentru persoane fizice; 4500-7500 pentru persoane juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova, cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an
  231.1(2).1 Efectuarea instruirii practice a candidaților la conducători de autovehicule pe terenuri care nu corespund condițiilor stabilite de Legea nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier sau pe drumurile publice pe itinerare nedeclarate în dosarul de notificare ori pe itinerare necoordonate cu poliția 1000-1250/ pentru persoane fizice 1750-2500/ pentru persoane juridice
  231.1(2).2 Efectuarea instruirii practice de către o persoană care nu este atestată profesional pentru a desfășura această activitate 1500-2000/ pentru persoane fizice 2500-3500/ pentru persoane juridice
  232.1 Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere eliberat de autoritățile altor state sau actul de înmatriculare de stat a vehiculului, sau poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă 1500-3000
  232.2 Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere eliberat de autoritățile altor state 150-300
  232.1(1) Conducerea vehiculului destinat persoanei cu dizabilități ale aparatului locomotor, importat în condițiile art. 49 alin. (3) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, de către o persoană care nu are asupra sa certificatul confirmativ privind abilitarea cu atribuții de însoțire/îngrijire a persoanei cu dizabilități locomotorii, care confirmă dreptul de a conduce sau de a folosi vehiculul 3000-4500
  232.1(2) Conducerea vehiculului importat în condițiile Legii nr. 248/2022 de către o persoană care nu are dreptul de a conduce acest vehicul 3000-4500
  233.1 Conducerea vehiculului de către o persoană care se află sub influenţa alcoolului ori în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de lege, dacă fapta nu constituie infracţiune 17 500 - 25 000 sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 6 luni la 1 an
  233.2 Predarea cu bună ştiinţă a conducerii vehiculului către o persoană care se află sub influenţa alcoolului ori în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de lege sau în stare de ebrietate produsă de substanțe stupefiante și/sau de alte substanțe cu efecte similare, dacă fapta nu constituie infracţiune, 17 500 - 25 000/ 6 p. p sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 6 luni la 1 an
  233.2(1) Consumul de alcool, de substanțe stupefiante și/sau de alte substanțe cu efecte similare de către conducătorul de vehicul implicat în accident rutier, pînă la testarea alcoolscopică sau pînă la recoltarea probelor biologice în cadrul examenului medical în vederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei, cu excepţia consumului de medicamente cu efecte similare substanţelor psihotrope, după producerea accidentului de circulaţie şi pînă la sosirea poliţiei la faţa locului, dacă acestea au fost administrate de personal medical autorizat şi au fost impuse de starea de sănătate 20 000 - 25 000 sau muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 6 luni la 1 an
  233.2(2) Acţiunile prevăzute la art. 233.1-233.2(1), săvîrşite repetat în cursul aceluiaşi an calendaristic de către o persoană sancţionată deja pentru această contravenţie, dacă aceste acţiuni nu constituie infracţiune 22 500 - 25 000 sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 2 la 3 ani
  233.3 Acţiunile specificate la art. 233.1–233.2(1), în cazul în care admiterea la trafic a conducătorului de vehicul nu prevede obligaţia de a deţine dreptul de a conduce vehicule 17 500 - 25 000
  233.4 Acţiunile prevăzute la art. 233.1-233.2 (1), săvîrşite de către o persoană care nu deţine dreptul de a conduce vehicule sau care este privată de dreptul de a conduce vehicule, dacă fapta nu constituie infracţiune 22 500 - 25 000 sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile
  234 Necomunicarea de către proprietarul sau mandatarul (utilizatorul) vehiculului, la solicitarea poli ţ iei, în condițiile art. 443 1 , a identită ţ ii persoanei căreia i-a încredin ţ at conducerea sau comunicarea cu bună ştiin ţ ă de date eronate privind identitatea acestei persoane 4000-7000 - aplicată persoanei cu funcție de răspundere; 12000-15000 - persoane juridice
  235.1 Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă, a vestei de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizantă, a sistemului de reținere pentru copii şi a căştii de protecţie a motociclistului 450-600/3 p.p.
  235.2 Utilizarea contrar prevederilor Regulamentului circulaţiei rutiere a echipamentelor terminale de comunicaţii electronice mobile în timpul conducerii vehiculului 450-600/3 p.p.
  235(1) Transportarea copiilor cu vîrsta de pînă la 12 ani contrar prevederilor Regulamentului circula ţ iei rutiere 600-1200 / 2 p.p.
  236.1 Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 10 la 20 km/oră 600-900/3 p.p.
  236.2 Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 20 la 40 km/oră 900-1200/4 p.p.
  236.3 Depășirea vitezei de circulație stabilite pe sectorul respectiv de drum de la 40 la 60 km/oră 1500-1800/5 p.p.
  236.4 Depășirea vitezei de circulație stabilite pe sectorul respectiv de drum de la 60 la 80 km/oră 2250-2500/ suspendarea exercitării dreptului special de a conduce vehicule pe un termen de la 30 la 45 de zile
  236.5 Depășirea vitezei de circulație stabilite pe sectorul respectiv de drum mai mult de 80 km/oră 3750-5000/ suspendarea exercitării dreptului special de a conduce vehicule pe un termen de la 60 la 90 de zile
  236.6 Depășirea repetată a vitezei de circulație stabilite la alin. 4 (236.4), în cursul aceluiași an 5000-7500/ suspendarea exercitării dreptului special de a conduce vehicule pe un termen de la 90 la 120 de zile
  236.7 Depășirea repetată a vitezei de circulație stabilite la alin. 5 (236.5), în cursul aceluiași an 7500-10000/ suspendarea exercitării dreptului special de a conduce vehicule pe un termen de la 120 la 180 de zile
  237.1 Traversarea de către conducătorul de vehicul a liniei de cale ferată în afara pasajului de nivel 3000-3750 sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 20 la 30 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de 6 luni
  237.2 Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de traversare a liniei de cale ferată prin pasajul de nivel 3000-3750 sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 30 la 40 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de un an
  237.3 Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor art. 237.1 şi 237.2, care a generat riscul producerii unui accident de circulaţie 3750-4500 sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani
  238.1 Oprirea în locuri interzise avertisment sau 150-300
  238.2 Staţionarea sau parcarea în locuri interzise 900-1500
  238.3 Neacordarea de prioritate legală pietonilor sau cicliştilor 1500-1800/5 p.p.
  238.3(1) Acțiunile specificate la alin. 3 (238.3), săvârșite repetat în cursul aceluiași an 2250-2500 / suspendarea exercitării dreptului special de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 30 la 45 de zile
  238.4 Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor prevăzute la art. 238.1–238.3 care a generat o situaţie de accident de circulaţie 1250-2000 sau cu privarea dreptului de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an
  239.1 Nerespectarea regulilor de circulaţie în zonele rezidenţiale sau pietonale 150-300/2 p.p.
  239.2 Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor art. 239.1 care a generat o situaţie de accident de circulaţie sau care a împiedicat ori a intimidat circulaţia regulamentară a pietonilor sau a cicliştilor 1500 – 2500 cu sau fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an
  240.1 Nerespectarea de către conducătorul vehiculului a indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interzicere și de sens obligatoriu, a marcajului de pe partea carosabilă a drumului privind acordarea dreptului prioritar de circulație și a celui destinat vehiculelor de rută 500-600/2 p.p.
  240.1(1) Nerespectarea regulilor de circulație privind începerea deplasării și schimbarea direcției de mers, privind poziția pe carosabil, privind depășirea vehiculelor, privind traversarea intersecțiilor și a locurilor de oprire a transportului public, privind delimitarea benzilor de circulație pe sens opus 600-750
  240.1(2) Nerespectarea regulilor de circulație privind remorcarea vehiculelor, privind transportul persoanelor și al încărcăturilor sau privind instruirea în conducerea vehiculului 750-900/2 p.p.
  240.2 Neglijarea de către conducătorul de vehicul a semnalului de interzicere al semaforului sau a gestului de interzicere al agentului de circulaţie 750-900/3 p.p.
  240.3 Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor prevăzute la art. 240.1 şi 240.2 care a generat o situaţie de accident de circulaţie 2100 - 3000 cu sau fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an
  241.1 Neîndeplinirea de către conducătorul de vehicul a indicaţiei legale dată de agentul de circulaţie de a opri vehiculul 17 500-25 000 sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la 1 an
  241.2 Neacordarea priorităţii de trecere vehiculului cu farurile de semnalizare avînd lumina albastră sau roşie şi cu dispozitivele de semnalizare sonoră specială în funcţiune (vehicul cu regim prioritar de circulaţie) 750-900/4 p.p.
  241.3 Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor prevăzute la art. 241.1 şi 241.2 care a generat o situaţie de accident de circulaţie 1500 – 2250 cu sau fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la un an la 3 ani
  241.1(1) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a prevederilor Regulamentului circulației rutiere, săvîrşită prin manifestarea de comportament agresiv 1500 - 2000/ 5 p.p. sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 20 la 40 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de la 3 la 15 zile, în toate cazurile cu sau fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an
  241.1(2) Acţiunile specificate la art. 241.1(1) săvîrșite de un grup de persoane ori săvîrșite repetat în cursul aceluiaşi an calendaristic de către o persoană sancţionată deja pentru această contravenţie sau care au generat riscul producerii unui accident de circulație 2000- 3000/6 p.p. sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de la 15 la 30 de zile, în toate cazurile cu sau fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la un an la 2 ani
  241.2(1) Încălcarea de către conducătorii de vehicule a normelor de conducere preventivă conform prevederilor Legii nr.131/2007 privind siguranţa traficului rutier 600-1200 / 3 p.p.
  241.2(2) Săvîrşirea repetată a contravenţiei prevăzute la art. 241.2(1) pe parcursul aceluiaşi an calendaristic de către o persoană sancţionată anterior, printr-o hotărîre/decizie definitivă, pentru această contravenţie 2000-3000/6 p.p.
  242.1 Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu deteriorarea neînsemnată a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri ori cu cauzarea de vătămări corporale neînsemnate victimei 900-1200/5 p.p.
  242.2 Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu cauzarea de vătămări corporale uşoare victimei sau cu deteriorarea considerabilă a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri 1200-1500/6 p.p.
  243.1 Părăsirea de către persoana implicată în accident rutier a locului în care s-a produs accidentul ce a cauzat consecinţele prevăzute la art. 242 alin.(1), dacă fapta nu constituie infracţiune, cu excepția accidentului rutier documentat prin procedura de constatare amiabilă a accidentului, prevăzută de Legea nr. 414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de vehicule 2000 - 2500 sau cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la 1 an, sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 20 la 40 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de la 7 la 10 zile
  243.2 Părăsirea de către persoana implicată în accident rutier a locului în care s-a produs accidentul ce a cauzat consecinţele prevăzute la art. 242 alin.(2), dacă fapta nu constituie infracţiune, cu excepția accidentului rutier documentat prin procedura de constatare amiabilă a accidentului, prevăzută de Legea nr. 414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de vehicule 2500-5000 sau cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 1 la 2 ani, sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de la 10 la 15 zile
  243.1(1) Participarea conducătorilor de vehicule la deplasarea neautorizată în grup (cu excepţia coloanelor oficiale) pe drumurile publice, care a condiţionat crearea impedimentelor în circulaţia rutieră 2250-3000/3 p.p.
  245.1 Ignorarea de către pietoni a semnalelor de dirijare a traficului rutier, traversarea părţii carosabile a drumului sau deplasarea pe ea în locuri neindicate, nerespectarea indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interdicţie şi de sens obligatoriu, a regulilor de deplasare pe drumuri a motocicliştilor, conducătorilor de ciclomotoare, bicicliştilor, vizitiilor şi a altor persoane care se folosesc de drum avertisment sau 300-450
  245.1(1) Ignorarea de către pietoni a semnalelor luminoase şi sonore ale vehiculelor cu regim prioritar de circulaţie 150-300
  245.2 Încălcarea regulilor de circulaţie, de către persoanele indicate la art. 245.1 şi 245.1 (1), care a generat o situaţie de accident de circulaţie 450-600
  245.3 Deplasarea pe drumuri a motocicliştilor, conducătorilor de ciclomotoare, bicicliştilor şi vizitiilor în timp ce desfăşoară activităţi ce le distrag atenţia, activităţi manifestate inclusiv prin folosirea echipamentelor terminale de comunicaţii electronice mobile 150-300
  245.4 Săvîrşirea repetată a contravenţiilor prevăzute la art. 245.1, 245.3 şi 245.4 pe parcursul aceluiaşi an calendaristic de către o persoană sancţionată anterior, printr-o hotărîre/decizie definitivă, pentru această contravenţie 450-600