Întrebări frecvente

de la283 lei
RCA

Asigurarea obligatorie a vehiculelor în RM

RCA in moldova

Întrebări frecvente despre RCA

Ce reprezintă asigurarea RCA?

Asigurarea RCA este asigurarea de răspundere civilă auto a deţinătorilor de autovehicule şi este o asigurare obligatorie pentru toţi posesorii de autovehicule din Republica Moldova.

Obiect a asigurării obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) îl constituie răspunderea civilă a posesorului de autovehicul pentru orice pagubă sau vătămare coprorală produsă prin accident care au loc pe teritoriul Republicii Moldova.

Ce riscuri acoperă asigurarea RCA?

Acest tip de asigurare acoperă orice daune provocate terţelor persoane în urma unor accidente de circulaţie (daune materiale sau vătămări corporale).

Ce acte trebuie să prezint pentru încheierea contractului de asigurare RCA?
 • certificatul de înmatriculare al autovehiculului (paşaportul tehnic);
 • permisul de conducere;
 • după caz, alte acte ce atestă dreptul de posesiune asupra autovehiculului (procură, contract de locaţiune, contract de leasing, etc.).
În ce cazuri pot beneficia de reduceri pentru asigurarea RCA? Şi cît vor constitui acestea?

Puteţi beneficia de reduceri în următoarele cazuri:

 • 25% pentru persoanele fizice pensionate şi persoanelor cu deficienţe locomotorii sau grad de invaliditate;
 • 60% pentru persoanele care activează în domeniul transportului internaţional de mărfuri şi pasageri, încadraţi în sistemul TIR-Carnet şi Inter-BUS, doar în cazul în care transportatorii internaţionali fac dovada deţinerii poliţei de asigurare „Cartea Verde” pentru zona III (Europa)pentru o perioadă de 12 luni;
 • de la 5% la 50% potrivit sistemului bonus-malus pentru persoanele care au contractat asigurarea RCA pe parcursul anilor precedenţi fără a fi implicate în accidente rutiere.
Care este limita de despăgubire în cazul asigurărilor RCA?

Despăgubirea de asigurare va fi stabilită în limitele răspunderii asigurătorului, care sunt de 1 mln lei pentru avarieri sau distrugeri de bunuri şi 1 mln lei pentru fiecare persoană păgubită în caz de vătămări corporale sau deces, dar nu mai mult de 5 mln lei, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident rutier.

În ce caz pot încheia o asigurare RCA pe un termen mai mic de 12 luni?

Contractul de asigurare RCA de obicei se încheie pe un termen de 12 luni. Însă se pot încheia contracte de asigurare pe un termen mai mic de 12 luni pentru autovehiculele:

 • utilizate în activităţi agricole sezoniere;
 • înmatriculate cu numere temporare;
 • aflate în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
În ce cazuri persoana asigurată nu poartă răspundere civilă?

Asiguratul nu poartă răspundere civilă auto în cazurile în care accidentul a avut loc:

 • în caz de forţă majoră, inclusiv diferite acţiuni sau măsuri militare în timp de război sau stări excepţionale; calamităţi naturale, explozii nucleare, radiate sau poluare radioactivă; dezordini în masă; activităţi teroriste;
 • din culpa exclusivă a păgubitului.
Care este procedura de obţinere a poliţei de asigurare RCA pentru mai multe vehicule?

Persoana fizică sau juridică care are în posesiune mai mult de un autovehicul înmatriculat ori supus înmatriculării în RM poate încheia un singur contract de asigurare de răspundere civilă auto, în care va indica numărul autovehiculelor, caracteristicele lor tehnice şi datele de identificare, situaţie în care asigurătorul va elibera poliţe de asigurare pentru fiecare autovehicul.

Cînd începe răspunderea Asiguratorului în cazul asigurării RCA?

Răspunderea asigurătorului începe din momentul indicat în poliţa de asigurare şi încetează la ora 00.00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în poliţa sau anterior acelei date, în momentul radierii din circulaţie a autovehiculului. Poliţa de asigurare se eliberează numai cu condiţia achitării primei de asigurare.

Nu ai timp pentru a crea comanda online?

Lasă un număr de telefon și te vom contacta în 5 minute.