Întrebări frecvente

de la201 lei
Asigurarea bunurilor

Asigurarea pe termen scurt și lung a bunurilor mobile sau imobiliare în RM

asigurarea bunurilor in moldova

Întrebări frecvente despre Asigurarea bunurilor

Ce înseamnă asigurarea locuinței?

Asigurarea locuinței este o asigurare benevolă a casei de locuit, apartamentului, oficiului, spațiului comercial sau oricărui alt tip de bun imobil aflat în posesiunea unei  persoane fizice sau juridice, împotriva deteriorării sau distrugerii acestuia.

Care este obiectul asigurării de locuințe?

Obiect al asigurării de locuințe este orice bun imobil aflat în proprietate sau închiriat.

Care este scopul asigurării de bunuri imobile?

Scopul asigurării de bunuri imobile este protejarea proprietății private de orice distrugere sau deteriorare produsă din cauza unor persoane terțe, calamități naturale sau alte situații prevăzute de lege și menționate în contractul de asigurare încheiat între asigurat și compania de asigurare.

Asigurarea locuinței este obligatorie?

Asigurarea bunurilor imobile este un tip benevol de asigurare, dar există unele cazuri în care aceasta poate fi obligatorie. În cazul in care un bun imobil este gajat la banca sau la o instituție financiară pentru a primi finanțare de orice fel, această instituție financiară obligă solicitantul să asigure acest imobil pentru a primi o garanție în caz de incopetență de plată din partea solicitantului finanțării.

Cine poate fi asigurat în cazul asigurării de locuință?

Asigurat poate fi orice persoană fizică sau juridică, proprietar al bunului imobil, sau al bunurilor asigurate. Asiguratul poate avea statut de Contractant sau Beneficiar al asigurării, dar există și cazuri în care Beneficiarul poate fi o altă persoană (spre exemplu o rudă de gradul I, II sau III a asiguratului, banca în cazul asigurării unui bun gajat, sau oricare altă persoane pe care Asiguratul o va menționa în contractul de asigurare).

Noțiunea de asigurat cuprinde și acele persoane care locuiesc împreună cu asiguratul (soț/soție), și/sau persoanele pentru care Asiguratul duce răspundere potrivit legii (copii).

Ce înseamnă Beneficiar al asigurării?

Beneficiar al asigurării de imobil este persoana desemnatîă de Asigurat/Contractant , orice persoană fizică sau juridică menționată în contractul de asigurare ca fiind îndreptățită de a primi plata pentru despăgubirea de asigurare în cazul producerii riscului asigurat.

În cazul decesului Asiguratului, dacă în contract nu este menționată o altă persoană ca Beneficiar al asigurării, atunci Beneficiar devin succesorii săi legali sau testamentari, cu respectarea Legii în vigoare.

Cine este contractantul asigurării de locuințe?

Contractant al asigurării poate fi persoana fizică sau juridică care încheie contractul de asigurare pentru un bun imobil propriu sau al unei alte persoane (Asigurat), și care se obligă să achite prima de asigurare față de Asigurător.

Ce este un contract de asigurare de bunuri?

Contractul de asigurare a bunurilor imobile este totalitatea acelor acte care atestă contractarea asigurării, și prin care Contractantul/Asiguratul  se obligă să achite prima de asigurare Asigurătorului, iar acesta din urmă se obligă ca în urma producerii riscului asigurat să achite despăgubirea, dupa caz Asiguratului, Beneficiarului  asigurării sau persoanei terțe păgubite.

Ce acte trebuie să primesc  la contractarea unei polițe de asigurare de imobil?

La încheierea unui contract de asigurare de imobil după caz trebuie să primiți:

  1. Contractul de asigurare
  2. Polița de asigurare
  3. Declarația de asigurare (cererea)
  4. Condițiile de asigurare
  5. Orice alte condiții specifice și orice alt act sau acord adițional (dacă este cazul) semnat de către Părți.

Nu ai timp pentru a crea comanda online?

Lasă un număr de telefon și te vom contacta în 5 minute.