Ce este Bonus-Malus și care sunt principiile lui de funcționare
5 oct 2023

Ce este Bonus-Malus și care sunt principiile lui de funcționare

Sistemul bonus-malus se aplică la încheierea contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă, pentru autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, prin atribuirea clasei şi coeficientului bonus-malus asiguratului şi persoanei indicate în contractul de asigurare.

Sistemul Bonus-Malus este un sistem utilizat de companiile de asigurări, la plata poliței de asigurare auto obligatorie – RCA, care au ca scop recompensarea șoferilor ce nu au daune și agravarea condițiilor celor care au daune. Sistemul Bonus-Malus se aplică de către toate companiile de asigurări, conform unei liste a istoricului de accidente a asiguratului, produse pe parcursul a 12 luni.

Bonus-reducere de preț 

Dacă-i bonus înseamnă că se aplică o reducere la plata pentru prima de asigurare. Exemplu: Șofer începător. În primul an de șoferie va achita prima de asigurare de bază, fără nici un coeficient de compensare. Dacă pe parcursul unui an nu va fi vinovat de producerea niciunui accident, atunci în viitor va avea o reducere a prețului de 5%, iar dacă peste 10 ani se va menține fără nici un accident, atunci poate miza pe o reducere de cca 50%.  

Malus-majorare de preț

Iar dacă este Malus, asta înseamnă că lista de producere a daunelor, pe parcursul a 12 luni s-a majorat. În dependență de câte accidente au fost și ce sume de bani, drept pagube, au fost achitate polița de asigurare poate crește simțitor. Dacă în Bonus reducerea se face cu 5 % fiecare 12 luni, atunci în Malus poate descrește cu 10% și mai mult, pentru fiecare accident.  Majorarea primei de asigurare (malus) va crește după cum urmează: pentru un caz asigurat se majorează cu două trepte, pentru două cazuri – cu patru trepte, pentru trei cazuri – cu şase trepte, pentru patru şi mai multe cazuri – pînă la treapta superioară malus.Cu alte cuvinte procentul de reducere acumulat pentru lipsa de accidente în zece ani, poate fi pierdut într-un an-doi.

Coeficientul bonus-malus

În conformitate cu ”Regulamentul privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule,” p.p. 6 și 7 se menționează următoarele: 

”6. Coeficientul bonus-malus, inclusiv recalculat, se aplică automatizat în timpul procesării contractului de asigurare prin intermediul Sistemului informaţional de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto.

7. Pentru calculul coeficientului bonus-malus în regim automatizat se stabilesc algoritme separate pentru contractul de asigurare încheiat de asigurător cu o persoană fizică, cu excepţia întreprinzătorului individual în calitate de asigurat, şi pentru contractul de asigurare încheiat de asigurător cu o persoană juridică sau întreprinzător individual în calitate de asigurat.”

Doar la polița de asigurare obligatorie auto internă se aplică coeficientul bonus-malus. Pentru asigurarea externă, cartea verde, bonus-malus nu se aplică. Bonus-Malus nu se aplică nici la calcularea primei de asigurare auto CASCO.

Ghidul Asiguratului  

În țara noastră prima de asigurare auto este calculată pentru toți șoferii la fel. Excepție sistemul Bonus-malus: ”Legea nr.414/2006 nu permite asigurătorilor să încaseze prime de asigurare sub cuantumul primelor calculate în funcţie de prima de asigurare de bază şi coeficienţii de rectificare, cu excepţia următoarelor cazuri:

 • reduceri de pînă la 25% din primele de asigurare persoanelor fizice pensionate şi persoanelor cu deficienţe locomotorii posesori de motocicluri şi de autoturisme adaptate infirmităţii lor;
 • reduceri pînă la 60% din primele de asigurare la încheierea contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă cu persoane juridice care activează în domeniul transportului internaţional de mărfuri şi pasageri, încadraţi în sistemul TIR-CARNET şi INTER-BUS, exclusiv în situaţia în care transportatorii internaţionali fac dovada deţinerii certificatului de asigurare „Carte Verde” valabil pentru o perioadă de 12 luni.

Persoanele fizice pensionate nu pot beneficia de reduceri din prima de asigurare dacă în contract sînt indicate ca fiind admise să conducă autovehiculul persoane care nu sînt pensionate sau dacă contractul este încheiat fără indicarea persoanelor admise să utilizeze autovehiculul (număr nelimitat de utilizatori)”, se menționează pe pagina oficială a regulatorului în domeniul asigurărilor.

Ai nevoie de o asigurare auto?

Tabelul de clasificare

În anexa Regulamentului privind aplicarea sistemului bonus-malus, este elaborat și publicat tabelul de calculare a coeficientului fiecărui șofer în parte. 

Deci fiecărui șofer îi este atribuit una dintre clasele bonus-malus, așa cum este specificat în tabel și aceasta se numește clasificare.

Clasificarea se majorează cu o clasă în următoarea perioadă de asigurare, dacă vehiculul a avut acoperire de asigurare pentru cel puțin 365 de zile în perioada cuprinsă și nu a produs nici un fel de daune.

În cazul încheierii unui nou contract, societatea de asigurări stabilește încadrarea preliminară a contractului. Totodată, datorită practicii anterioare, societatea de asigurări este obligată să țină cont de dovada istoricului daunelor, dacă aceasta contine date relevante.

Asigurătorul este obligat să consulte datele necesare încadrării bonus-malus a contractului din Sistemul informaţional de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto în temeiul Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.50/8 din 30 noiembrie 2012 cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, în perioada cuprinsă între 15 și 30 de zile de la începerea perioadei de asigurare. Asigurătorul efectuează identificarea în Sistemul informațional RCA Data, în baza numărului documentului care atestă asigurarea anterioară și a numărului de identificare IDNO și determină clasificarea în baza datelor de daune din perioada de asigurare imediat anterioară.

Sistemul bonus-malus depinde de șofer

Bonus Malus principii de funcționare

Avantajele și dezavantajele asociate sistemului bonus-malus sunt atașate persoanei asigurate în contract, indiferent cine a condus autovehiculul asiguratului, din aceasta rezultă că apare următoarea obligație:

 • La cumpărarea și vânzarea autoturismului, nota bonus-malus obținută de proprietar nu se transferă noului proprietar al autovehiculului, acesta trebuie să încheie o nouă poliță de asigurare de răspundere civilă auto, conform propriei încadrări bonus-malus, la una din societățile de asigurări, la alegere;
 • În cazul în care vehiculul asigurat este utilizat în mod nelegal și se face plângere penală în acest sens, prejudiciul produs de utilizatorul neautorizat al vehiculului nu afectează clasificarea bonus-malus a contractului;
 • Nivelul bonus-malus atins într-un contract valabil poate fi transferat către un alt vehicul al proprietarului, coeficientul iniţial al persoanei va fi coeficientul bonus-malus din ultimul contract

Istoricul daunelor

”În conformitate cu Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.50/8 din 30.11.2012, începând cu 01.02.2013, procesarea cererii, contractului și poliței/certificatului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, comunicarea şi transmiterea de către asigurători a informaţiei privind contractele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, precum și a informației privind dosarele de daună asociate acestora în regim on-line către baza unică de date a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare se va efectua prin intermediul Sistemului Informaţional Automatizat de Stat RCA Data, elaborat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.133 din 27.02.2012 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”. În aceste condiții, din 01.02.2013 este interzisă perfectarea și eliberarea către asigurați a contractelor și polițelor de asigurare de răspundere civilă auto internă și a certificatelor de asigurare Carte Verde în afara Sistemului informațional automatizat de stat RCA Data”.

În țara noastră, certificatele pe hârtie au fost înlocuite cu sistemul electronic de înregistrare a daunelor de la 01.02.2013, pentru a gestiona în mod transparent datele aferente istoricului daunelor. Prin intermediul sistemului, asigurătorii pot folosi datele din istoricul pierderilor pentru a determina prima de asigurare, proporțional cu riscul.

Este important de știut că la clasificarea persoanelor cu bonus-malus, asigurătorii pot folosi doar datele din registrul de stat al daunelor, prin Sistemul informațional RCA Data.

Registrul conține datele proprietarului, datele vehiculului, contractul și eventualele evenimente de daună. Prin urmare, pe lângă cunoașterea acestui sistem bonus-malus, este important să țineți cont de acesta, deoarece coeficientul atribuit persoanei asigurate poate modifica semnificativ prima anuală, la achiziționarea poliței obligatorii cu acoperire de asigurare auto (RCA).

Articole relevante:

Ai nevoie de ajutor cu asigurarea?

Lasă numărul tău și revenim cu un apel.  Nu ai timp pentru a crea comanda online?

  Lasă un număr de telefon și te vom contacta în 5 minute.   Alte articole relevante

   diferența dintre CASCO și RCA
   7 mai 2024
   Care este diferența dintre CASCO și RCA în Moldova?

   Descoperă diferența dintre CASCO și RCA în Moldova și află care dintre ele îți oferă protecția de care ai nevoie pentru vehiculul tău.

   mașina uzată
   1 apr 2024
   Procurăm mașina uzată de pe 999 sau adusă din străinătate? Un studiu aprofundat

   Descoperă cum să alegi între o mașină uzată sau nouă, importată sau de pe autohaus, piața de mașini, sau 999.md. Află sfaturi esențiale.

   Asigurarea RCA în format electronic
   5 mar 2024
   Asigurarea RCA în format electronic – cum o prezentăm?

   Află cum să prezinți asigurarea RCA în format electronic și vezi soluții practice pentru gestionarea eficientă a documentelor de asigurare.

   conducerea autovehiculului fără RCA
   5 feb 2024
   Sancțiuni pentru conducerea autovehiculului fără deţinerea poliţei RCA

   Aflați despre sancțiunile aplicabile pentru conducerea conducerea autovehiculului fără RCA și cum să evitați aceste penalizări.